Välkommen till Eksjö Scoutkår

Här har vi samlat lite information och länkar för verksamheten.


Eksjö Scoutkår är medlem i riksorganisationen Scouterna.

Kår-ID 133 07

Organisations nummer: 827 000- 7290

PG nr: 5951-3838


Info om styrelsen finns under kontakt.


Alla medlemmarna i Eksjö scoutkår är också med i riksorganisationen Scouterna. Alla medlemmar har en olycksfallsförsäkring medans vi har våra aktiviteter.


När medlemsavgfiten betalas så godkänner medlemen att vi får behandla dennes uppgifter enligt GDPR. Se mer i Integritetspolicyn om hur vi hanterar uppgifterna.


AnmälningsblankettEksjö Scoutkårs Vision

En levande scoutkår för barn, ungdomar och vuxna att växa och utvecklas i.


Med syftet att  göra  unga redo för livet genom äventyr, gemenskap, internationella möten och med ett lyssnande och stödjande ledarskap.


Visionen når vi genom att:

•  ge barn och unga en träning i scoutlagens anda

•  hjälpa medlemmarna att i samverkan med andra utvecklas som individer och ha kul

•  alla är kompisar med varandra

•  ge medlemmarna kunskap om ansvar för hela vår miljö

•  genom friluftsliv väcka känsla för natur

•  verka för internationell medvetenhet och förverkligande av de mänskliga rättigheterna.


Nästa möten:11 januari 

Familjescouter

kl. 11:30-13:30-isch som vanligt ute vid scoutstugan


Utmanare och Spårare

kl. 11:30-15:00-isch som vanligt ute vid scoutstugan