Välkommen till Eksjö Scoutkår

Upptäckarna är i åldersgruppen 10-11 år. Om man börjat sent i scouterna kan man få möjlighet att stanna till 12 år.


Vi har ingen aktiv avdelning just nu men ifall du är intresserad så får du gärna ta med din mamma, pappa, syskon eller hund och hänga på familjescouting istället.
Länkar:UPPTÄCKARNA bryr sig om varandra:

Viktigt att komma i tid:

- vi börjar och slutar på utsatta tider

- jag meddelar på bloggen eller ringer ledaren om jag inte kan komma

- patrulledaren ser till att sen patrullmedlem kommer med

- patrulledaren ser till att frånvarande patrullmedlem kontaktas (gärna på bloggen) och får reda på vad som har gjorts och om något ska förberedas till nästa möte


Respektera varandra:

- "sluta regeln"

- alla hjälps åt och vi är rädda om varandra och är sams

- alla får komma till tals och vi lyssnar på varandra

- man pratar en i sänder

- patrulledaren har sista ordet

- ingen mobbing

- vara rädd om sina och andras saker
Vi har en ny hemsida eksjo.scout.se


Titta gärna in på den istället.