Märken är en viktig del i scouting. Det är ett sätt att visa stolthet att man har klarat av något och man kan känna igen sig i vad andra har gjort.


Var man placerar märkena på sin scoutskjorta beskrivs här.


Vi har några viktiga bevismärken som alla bör ta. Här är vi beskrivningar på dessa:Nästa möten:24 augusti 

Första mötet för terminen

(mer info första sidan)


15 augusti

KS hemma hos Knutte kl 19:00