Här har vi samlat lite information och länkar för verksamheten.

 

Eksjö Scoutkår är medlem i riksorganisationen Scouterna.

Kår-ID 133 07

Organisations nummer: 827 000- 7290

PG nr: 5951-3838

 

Info om styrelsen finns under kontakt.

 

Alla medlemmarna i Eksjö scoutkår är också med i riksorganisationen Scouterna. Alla medlemmar har en olycksfallsförsäkring medans vi har våra aktiviteter.

 

När medlemsavgfiten betalas så godkänner medlemen att vi får behandla dennes uppgifter enligt GDPR. Se mer i Integritetspolicyn om hur vi hanterar uppgifterna.

 

Anmälningsblankett

 

 

Eksjö Scoutkårs Vision

En levande scoutkår för barn, ungdomar och vuxna att växa och utvecklas i.

 

Med syftet att göra unga redo för livet genom äventyr, gemenskap, internationella möten och med ett lyssnande och stödjande ledarskap.

 

Visionen når vi genom att:

• ge barn och unga en träning i scoutlagens anda

• hjälpa medlemmarna att i samverkan med andra utvecklas som individer och ha kul

• alla är kompisar med varandra

• ge medlemmarna kunskap om ansvar för hela vår miljö

• genom friluftsliv väcka känsla för natur

• verka för internationell medvetenhet och förverkligande av de mänskliga rättigheterna.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nästa möten:

 

12 jan

Avdelningsmöte

 

Familjescouting/Spårare

Kl 11:30-13:00 i scoutstugan i Skälsnäs. Ta med något att grilla och kläder efter väder.

 

Utmanare

Kl 11:30-15:00 i scoutstugan i Skälsnäs. Ta med något att grilla och kläder efter väder.

 

Samling på parkeringen vi stationen kl 11:00 för samåkning.

 

Nästa KS 30 jan

Kl. 19:00 hos Carina

 

Välkommen till Eksjö Scoutkår