Till minne av Karl-O Hagström har Eksjö Scoutkår erhållit en donation som fonderas för lovvärda utvecklingsinitiativ i scoutkårens ungdomsverksamhet.

 

Karl-O. Hagström (1922-02-05 - 2009-03-28) var Eksjö Scoutkårs tredje kårordförande 1949-1957.

 

2012 erhåll Maria K stöd till T/G ledarutbildning

2015 stöd till 5 scouter för deltagande i 23rd world scout jamboreen i Japan

 

 

Nästa möten:

 

12 jan

Avdelningsmöte

 

Familjescouting/Spårare

Kl 11:30-13:00 i scoutstugan i Skälsnäs. Ta med något att grilla och kläder efter väder.

 

Utmanare

Kl 11:30-15:00 i scoutstugan i Skälsnäs. Ta med något att grilla och kläder efter väder.

 

Samling på parkeringen vi stationen kl 11:00 för samåkning.

 

Nästa KS 30 jan

Kl. 19:00 hos Carina

 

Välkommen till Eksjö Scoutkår