Upptäckarna är i åldersgruppen 10-11 år. Om man börjat sent i scouterna kan man få möjlighet att stanna till 12 år.

 

Vi har ingen aktiv avdelning just nu men ifall du är intresserad så får du gärna ta med din mamma, pappa, syskon eller hund och hänga på familjescouting istället.

 

 

 

Länkar:

 

 

UPPTÄCKARNA bryr sig om varandra:

Viktigt att komma i tid:

- vi börjar och slutar på utsatta tider

- jag meddelar på bloggen eller ringer ledaren om jag inte kan komma

- patrulledaren ser till att sen patrullmedlem kommer med

- patrulledaren ser till att frånvarande patrullmedlem kontaktas (gärna på bloggen) och får reda på vad som har gjorts och om något ska förberedas till nästa möte

 

Respektera varandra:

- "sluta regeln"

- alla hjälps åt och vi är rädda om varandra och är sams

- alla får komma till tals och vi lyssnar på varandra

- man pratar en i sänder

- patrulledaren har sista ordet

- ingen mobbing

- vara rädd om sina och andras saker

 

 

 

 

 

Nästa möten:

 

9 februari

Avdelningsmöte

 

Svara på mail ifall ni kommer!!

 

Familjescouting/Spårare

Kl 11:30-13:00 i scoutstugan i Skälsnäs. Ta med något att grilla och kläder efter väder.

 

Utmanare

Kl 11:30-15:00 i scoutstugan i Skälsnäs. Ta med något att grilla och kläder efter väder.

 

Samling på parkeringen vi stationen kl 11:00 för samåkning.

 

Nästa KS 27 feb

Kl. 19:00 hos Gunnel

 

23 mars Årsmöte

i scoutstugan kl 11:30

 

4 maj

Tävlingsdagen

 

Vi söker funktionärer till:

Sjukvårdskontrollen

Sekretariatet

Fikagruppen

Fixargruppen

 

Välkommen till Eksjö Scoutkår