Vi träffas lördagar jämna veckor ute vid scoutstugan i Skällsnäs. Vi samlas alltid kl 11.00 på parkeringen vid järvägsstationen i Eksjö för att synka skjuts. Vi börjar programmet 11.30 vi scoutstugan. Ta med matsäck som går att grilla.

 

Familjescouting och Spårarna avslutar 13.30 och är tillbaka på parkeringen 14.00.

 

Upptäckare, Äventyrare och Utmanare slutar kl 15.00 och är tillbaka 15.30 på parkeringen.

 

Ifall det är andra tider så anges det nedan.

 

För mer detaljer se respektive avdelning.

 

 

HT 2018

Aktivitet

Ansvarig flagga och eld

8 sept

Avdelningsmöte

 

22 sept

Avdelningsmöte + Övernattning

 

6 okt

Idrottsskolan och prova-på-möte. Ta gärna med en kompis

 

20 okt

Jota/Joti + Avdelningsmöte

 

3 nov

Avdelningsmöte

 

9-11 nov

Demokratijamboree

 

17 nov

Avdelningsmöte

 

25 nov

Julmarknad på retro

 

1 dec

Avdelningsmöte

 

15 dec

Julavslutning (info)

 

 

 

 

12 jan

uppstart vårterminen

 

 

 

Nästa möten:

 

12 jan

Avdelningsmöte

 

Familjescouting/Spårare

Kl 11:30-13:00 i scoutstugan i Skälsnäs. Ta med något att grilla och kläder efter väder.

 

Utmanare

Kl 11:30-15:00 i scoutstugan i Skälsnäs. Ta med något att grilla och kläder efter väder.

 

Samling på parkeringen vi stationen kl 11:00 för samåkning.

 

Nästa KS 30 jan

Kl. 19:00 hos Carina

 

Välkommen till Eksjö Scoutkår