Nästa möten:24 augusti 

Första mötet för terminen

(mer info första sidan)


15 augusti

KS hemma hos Knutte kl 19:00


Familjescouting vänder sig till barn i alla åldrar som tillsammans med sin mamma, pappa eller annan vuxen får var ute i skogen och prova på att vara scout. När man känner sig van så kan man ingå i en avdelning med de äldre barnen.


Om inget annat anges så håller vi på mellan 11:30 till 13:30 vid scoutstuga i Skällsnäs.


Kontakt person

Maria Kihlbaum

e-mail: maria@kihlbaum.se

VT 201924 augusti

Uppstart höstterminen


Se under avdelningar för datum för mötena. Mer info kommer här inom kort.

Välkommen till Eksjö Scoutkår